Archive by Author

Mer kulturella bilder

19 Sep

Jag har skrivit om film förut och att det inte är vanligt med bilder av poly i dem. Det samma gäller ju med musik, men på senare år har fler och fler exempel dykt upp. En av de jag hittade här om veckan var Kayne Wests No Church in the Wild. Det var för mig överaskande. Utöver att det är överaskande att Amerikansk hip hop miljonärer gör videos med riot porn – videon visar på ett våldsam upplopp. Texten är intressant ur ett poly perspektiv. Den utgår från en knarklangarvärld där kokain är i centrum. Men samtidigt är de klara motsättningar mot normsamhället, kyrkan och religionen. Flera gånger kritiseras samhällets normer för att inte gälla i hans värld. Det som har direkt med poly att göra är replikerna:

No sins as long as there’s permission’
And deception is the only felony
So never f-ck nobody wit’out tellin’ me

Och lite senare:

Two tattooes, one read “No Apologies”
The other said “Love is cursed by monogamy”
That’s somethin’ that the pastor don’t preach
That’s somethin’ that a teacher can’t teach

Det finns nåt sympatiskt över att en stor hip hop stjärna framhåller alternativ till hur man kan organisera sitt kärleksliv, baserade på ärlighet, och samtidigt är han fullt medvetet att det är motkultur det handlar om. Varken präster eller lärare kommer att lärar er det här, men kärlek handlar om ärlighet och överenskommelser som passar oss. Det finns massor av andra problem med drogglorifierande och så, men poly kan potentiellt få ett genomslag i andra kretsar än vit medelklass där jag främst rör mig.

Här är en länk till en video med låten och texten:
http://www.youtube.com/watch?v=OKtnm3U5RwM

Och när vi ändå är inne på poly i kultur utanför den vita medelklassen så måste jag slå ett slag för Clas-Ingelaz, queer-dansbandet. Jag som är uppväxt i dansbandskulturen känner mig dubbelt hemma när man får lyssna på både dansband och queer-texter. Det är i den här kulturen som just det här budskapet behövs. Jag längtar till jag kan gå och dansa på en dansbandshak med mina älskade av alla kön utan att det är en risk att jag blir nedslagen av en av mina fulla ”meddansare”. Kanske den här typen av musik med ett annat budskap kan hjälpa i den strävan. Här är deras låt Öppna upp:
http://www.youtube.com/watch?v=Zxr9BERs5Ag

Annonser

Re: Äktenskap och makt

5 Sep

Polyfire och Levitte har skrivit var sin post om Äktenskap och jag tänkte att jag skulle ge lite tankar för ytterligare ett perspektiv.

Ur ett anarkistiskt perspektiv, som är roten för min relationsanarki, så börjar kritiken av äktenskap med den klassiska äganderätten av den andra – dvs sexuell ensamrätt, kontroll över hur man lever sitt liv och vad man gör genom att man kompromissar sin egna vilja och sina val för den andre parten istället för att leva fri och uppmuntras att göra det av den andra parten. Detta med fri kärlek och sex är något som anarkister länge har kämpat för – främst som ett medel i den kvinnliga frigörelsen. Dock så kan man ju med vissa modifikaktioner i den existerande äktenskapsbalken åstadkomma en antalsneutralitet och man kan leva i ett formellt äktenskap i dag och ändå vara sexuellt frigjord på massor av vis, som många av de fantastiska människorna i polyrörelsen visar en underbar mångfald av.

Den lite djupare anarkistiska analysen av vad äktenskap är och var den riktiga kritiken mot äktenskap som institution, kommer när man börjar titta på den anarkisktiska kritiken av ägande. Som en grundbult i den anarkistiska filosofin och ideologin är att ägande är stöld, eller att äga är att beröva alla andra från tillgång till en resurs. Privat kommer från den latinska roten privare, att beröva på (jämför engelskans deprive). Det betyder att om jag äger något så har ingen annan rätt att använda det utan mitt tillstånd, oavsätt om jag använder det eller ej. Ägandeskap heter på Latin Dominium – att dominera över eller härska över något. Privat ägande är kopplat till att göra mina ansamlade resurser fler bara genom att jag äger, inte genom att jag arbetar för det. Som exempel att äga en fabrik, ett företag, aktier eller ett hyreshus. Dessa former av ägande gör att jag kan öka mina tillgångar bara på grund av att jag äger tillgångar. Detta anser anarkister vara fel då ingen bör ha rätt till något mer än vad hen kan själv använda då det är en konstig idé att någon har mer rätt till land, luft, vatten och de resurser dessa inbegriper, på andras bekostnad. Världen är inget man kan i sig ha rätt till. Man har rätt till liv, frihet och sökandet efter lycka för att citera den amerikanska oavhängighetsförklaringen, men inte till en flod som andra använder, eller en skog som är levebröd för djur och människor. Det är konstigt att tänka att någon kan äga utan att använda. Att förvalta något är en annan sak. Om jag odlar en bit land, om jag bor i ett hus, om jag nedlägger ett djur – då har jag rätt att bestämma över hur dessa resurser skall användas, men så snart jag inte använder dem mer så är det inte min rätt att bestämma, eller tjäna något på att jag en gång hade kontroll över den resursen. Det är så de flesta stamsamhällen fungerar; det är bara den civiliserade människan som har bestämt sig för att land tillhör dem och inte att de tillhör landet.

Äktenskap var och är en samhällelig funktion för att reglera genologin, dvs vem som är släkt med vem, och för att avgöra vem som ska ärva de resurser jag ansamlat under mitt liv. Det används så klart förr för att koppla samman familjer och skapa allianser och det är ytterligare exempel på hur äktenskap var till för att reglera hur makt och resurser ska föras från en generation till nästa. Än i dag är huvudsaken av äktenskapsbalken till för att reglera hur resurser skall fördelas; arv, skilsmässa osv. Det är för att ge barn och partners rätt till de ansamlade resurser jag lyckats knyta till mig under mitt liv, och för att underlätta regleringen av hur dessa resurser fördelas. Jag tror ni förstår vad jag menar nu, efter att jag skrivit det med många komplicerade ord flera gånger om. Att gifta sig handlar om ägande och arv.

Som anarkist måste jag därför vända mig mot äktenskapet som sådant, och mot en äktenskapsbalk. Om man tar bort arvsrätten, om man tar bort rätten till att ta över någon annans ackumulerade resurser, så är det ett första steg mot att ta bort rätten att äga. Om vi i juridisk mening tar bort privat ägandeskap och inför ett självförvaltande användarskap istället så har arv och arvsrätt ingen funktion längre. Då förlorar äktenskapet helt sin mening. Att formellt bestämma genologi blir helt onödigt, förutom möjligen för att inte få problem med incest och genetiska besvär – vilket lätt kan göras på andra sätt än via äktenskap.

Sen finns det två andra saker som man kan vända sig mot i äktenskapet som anarkist.
Det första är behovet att officiellt visa folk att vi hör samman istället för att vara sin egen individ. Detta är en mer debatterbar poäng inom anarkistiska kretsar då det inte är fullt lika enkelt som ägandefrågan. Här står den fria föreningsrätten mot skeptisismen till fasta föreningar i form av tex partier där man måste följa föreningens vilja snarare än sin egna. Om jag kan gifta mig med hur många jag vill och samtidigt vara kvar i ett annat äktenskap, om vi kan vara hur många i varje äktenskap som vi vill, om det inte finns några begränsningar av hur vi visade att vi älskade varandra, både formella (antalsneutral lagstiftning) och personligt (ingen av mina partners stoppar mig från att vara med andra), då kan man ju säga att äktenskap är ok om det är dess funktion. Sen är det kanske lite onödigt att ha en sådan stark funktion som äktenskap för att visa sin kärlek för sin gemenskapskrets och samhället runt en.
Det andra är vad staten har att göra överhuvudtaget med hur vi förhåller oss till varandra på ett mellanmänskligt plan när alla inblandade är med på det som sker. Äktenskap regleras i lag och bestämmer hur vi ska förhålla oss till varandra i juridisk mening. Varför inte bara komma överens exakt vad man vill istället för att ha lagar som bestämmer sånt till oss? Staten har inget att göra med hur jag förhåller mig till andra så länge det sker med medgivande. Sen är ju klart en anarkist helt och hållet kritiskt mot statens existens överhuvudtaget, men det är en annan fråga som kanske inte ska diskuteras här.

Nu börjar posten bli lång, men jag vill ändå snabbt nämna att äktenskap är en stark del av folks religion. Det är ju förståeligt då religionen uppstått som en samhällig funktion som oftast har samma uppgifter som staten innan staten blev så stark som den är i dag. att gifta sig av rena religiösa anledningar, om äktenskap i religionen skulle lösgöras från all juridisk funktion så att det inte gör någon skillnad i situationer som berör makt och ägande så kan det vara ok för en anarkist, särskilt religiösa anarkister. Fast andra anarkister, och jag tror jag lutar åt det här hållet, skulle säga att de regler som en religion sätter upp om bland annat äktenskap blir hirarkisk och förtryckande och är baserad på makt. No Gods, No Masters är en gammal anarkist paroll. Här kommer religionsfriheten och åsiktsfriheten i vägen för rätten till frihet från förtryck. Det blir svårt. Viktigast är att man inte förtrycker andra om de tycker annorlunda än dig. Om du och de som tror som du vill följa vissa regler är det upp till er, så länge jag inte behöver följa dem och ni inte på något sätt ger mig reprisalier för det. Så länge min kärlek får vara fri så får ni göra vad ni vill med er.

Kärlek och Respekt.

Kulturella bilder av flersamhet

10 Jan

Har länge funderat på det här med kulturella arketyper. Nu vill jag inte att folk som sysslar med psykologi tolkar det som en Jungiansk grej – det är en helt annan diskussion. Jag har funderat på vilka myter, bilder och berättelser om flersamhet som vi har i vår kultur och jämföra dem med all den tvåsamhet som vi blivit matade med.

Det finns en del filmer: Vicky Cristina Barcelona, Threesome och Home at the end of the world är tre Hollywoodfilmer som berör triader på olika vis. De är helt olika i sitt innehåll, sin genre och sin stil, men har en sak gemensamt: Dramaturgin för relationerna. Det är tre personer som mer eller mindre oväntat blir en triad, har en mysig tid gemensamt och sen tar det slut efter ett förutsägbart mönster. Det kan liksom aldrig sluta lyckligt för triader.

Bara en film som jag kan komma på direkt har ett lyckligt slut för en triad: Bandits Det är en riktigt bra film på många vis, by the way. Inte ens den helt suveräna filmen Shortbus är helt positiv, men här talas åtminstone om flersam sexualitet, utan fördomar och med en fantastisk setting. Shortbus förtjänar en helt egen bloggpost. *Note for future reference*

Det här är kruxet med de kulturella arketyperna: de innehåller väldigt få flersamma alternativ och ännu färre BRA flersamma alternativ.

Tänk efter. I svensk film hittar vi Tillsammans med ett typiskt exempel på varför folk säger att ”man testade det där med öppna förhållanden på 70-talet och det funkade inte”. Jag tror att det är klart att det inte funkar, om vi inte har några bra bilder och förväntningar på det. Det är klart vi inte vet hur vi ska förhålla oss, om vi inte har någon polynorm att anpassa oss till.

Tänk på alla de som inte har förstått att det finns ett polyalternativ och att det inte är dem det är fel på när de inte passat in i monosamhället… På de som undrar varför de aldrig kan lyckas att hålla sig till en. Många av oss kommer ju i kontakt med de här idéerna när vi är relativt gamla, mitten av våra 20 eller så för de flesta som jag känner personligen. Men många av dessa har känt att det var nått konstigt med det hela redan tidigare.

Vi kan se det här med avsaknad av polynorm som en befrielse, som att vi kan själv få uppfinna och definiera, eller strunta i att definiera, vad våra relationer ska vara. Men det är svårt, man känner sig konstig och missanpassad i samhället, och man har de där bilderna om den där ”sanna kärleken” i en också.

Det hjälper att ha några saker att hänga upp det hela på – ett teoretiskt ramverk (som finns), ett community/samhörighet med folk för att inte känna sig ensam (Polyheart är ju en toppengrej där, men mer ”verkliga” samhörigheter hade varit bra) och kulturella bilder att se som: ”Det där är precis vad jag vill ha, vad min kropp och själ önskar och längtar efter”.

I litteraturen finns fler exempel än i filmen, oftast i Sci-fi-genren. Här har jag hittar inspirerade och igenkännande litteratur: The fifth sacred thing, The moon is a harsh mistress , etc. Tyvärr når inte den här formen av kulturyttringar ut till lika många, och de är inte lika direkta att plantera bilder i vårt undermedvetna. Men de är bättre än inget antar jag.

Så till slut en liten uppmaning till alla er som sysslar med kultur av något slag – Börja göra dessa frågor synliga, skapa positiva bilder, gör reportage, skapa barnböcker och tavlor och filmer. Det är för alla andras och er egen skull. Diskutera problemen, men också lösningarna och den poetiska skönheten i polykulturen.

/morganjarl

%d bloggare gillar detta: